CÔNG TRÌNH ANH DANH - HUỲNH VĂN CÙ , TP THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG