Thang máy khung nhôm định hình,kết hợp kính quan sát